Nostrilla - Jesus Christ... Nostrilla!?!? (1985) - 0:30 (USA)