Schlitz - Schlitz vs. Michelob Live! (1981) - 0:60 (USA)

Live taste testing, how novel!

Schlitz

AnonymousCoward's picture