Propaganda [Norweigan tradesite]

Propaganda
Propaganda screenshot

Headlines with "only 15 kronor for 10,000 commercials" See the article here.
 

15 kroner for 10.000 reklamefilmer

 

En dansk ad-frilanser står bak ett nettsted som tilbyr bransjefolk tilgang til 10.000 reklamefilmer for to dollar i måneden.

Fred C. Gjestad

[09.04.03] 

Den danske ad-frilanseren Åsk Wäppling står bak nettstedet ad-rag.com, som på non-profit basis har samlet over 10.000 reklamefilmer. Alt hun krever er to dollar i måneden for å dekke de løpende utgiftene. Alle som melder seg inn på siten får mulighet til å delta i utformingen av nettstedet.

- Ad-rag skal være en lekeplass for alle som jobber med reklame. Folk vil jo se disse filmene, spesielt de fra andre land. Jeg ble selv irritert på at det ikke var noe slikt nettsted lett tilgjengelig, så jeg laget et selv, sier Åsk Wäppling til svenske resume.se.

De eldste filmene på nettstedet er fra 1958, men utvalget er størst fra 1979 og frem til i dag. Hver dag legges det ut mellom 10 og 15 filmer.

Ad-rag startet som en community-nettsted i 1996. Men reklamefilmene kom på banen først i 2000. I dag har har nettsted 12.000 medlemmer. Av disse har 3.000 betalt sine to dollar for å få fri tilgang til reklamefilmene i en måned. Hver måned har nettstedet omlag 50.000 unike besøkende.

Ad-rag tar betalt to dollar i måneden for å slippe å ha reklamebanner.

 

English: 

 

15 kroner for 10,000 commercials

A Danish ad freelancer is behind one website that offers industry professionals access to 10,000 commercials for two dollars a month.

Danish ad freelancer Åsk Wäppling is behind the website ad-rag.com, which has collected over 10,000 commercial films on a non-profit basis. All she needs is two dollars a month to cover running expenses. Anyone who signs up for the site will have the opportunity to participate in the design of the site.

- Ad-rag should be a playground for anyone who works with advertising. People want to see these movies, especially those from other countries. I was even annoyed that there was no such site easily accessible, so I made one myself, says Åsk Wäppling to Swedish resume.se.

The oldest films on the site are from 1958, but the selection is the largest from 1979 until today. Every day, between 10 and 15 films are posted.

Ad-rag started as a community site in 1996. But the commercials came on the scene only in 2000. Today the site has 12,000 members. Of these, 3,000 paid their two dollars to gain free access to the commercials for a month. Each month, the site has about 50,000 unique visitors.

Ad-rag charges two dollars a month to avoid having a banner.

Adland is supported by your donations alone. You can help us out by donating via Paypal, Donately or tip us at Liberapay.